22/08/2011 17:06:27 PM

Cổng giao dịch điện tử hiệp hội dệt may Việt Nam Vitas

(Lượt xem: 16380)
Topweb tư vấn thiêt kế web Hiệp hội dệt may Việt Nam, Cổng giao dịch điện tử hiệp hội dệt may Việt Nam Vitas
thiet ke web det may
Hiệp hội đã qua 4 kỳ Đại hội, trong kỳ 4 này (2010-2015), Hiệp hội đã bầu ra 1 Ban chấp hành gồm 89 ủy viên đến từ các doanh nghiệp dệt may trong cả nước, những người có tâm huyết, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong hoạt động vì lợi ích chung của cả ngành, góp phần đưa hoạt động của Hiệp hội ngày càng đáp ứng được nhu cầu của các hội viên cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV đề ra.

Trong những năm qua Vitas đã tham gia vào nhiều Tổ chức quốc tế như ICTB, IAF, AAF, AFTEX, AFF… đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh cũng như trao đổi thông tin giữa các hội viên trong Hiệp hội, khu vực và giữa các hội viên với các bạn hàng trên thế giới.

Đại diện cho quyền lợi của hội viên, VITAS bảo vệ và điều hòa lợi ích của các hội viên và ngành dệt may Việt Nam, tạo ra sức mạnh tổng hợp của  ngành, cảnh báo và giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh của mỗi thành viên. Bên cạnh đó VITAS còn tham gia đóng góp cho Chính phủ và các cơ quan Nhà nước xây dựng chính sách, cơ chế phát triển ngành, kiến nghị với Chính phủ các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu dệt may Việt Nam phát triển.

Trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, ngành tiếp tục tập trung phát triển theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hoá, tạo ra bước nhảy vọt về giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may. Thông qua việc thực hiện 3 chương trình trồng bông, dệt vải chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực có tính quyết định đến sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài của ngành Dệt-May Việt Nam, Hiệp hội Dệt May Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào công cuộc phát triển ngành dệt may đúng theo chiến lược đã đề ra, từng bước đưa Việt Nam vào top 5 các nhà xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Thông qua Cổng thông tin điện tử này, Hiệp hội rất mong chuyển tải được các thông tin về hoạt động sôi động của ngành, cập nhật các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành và  sẽ nhận được nhiều thông tin từ các Hội viên, các Chi hội, các bạn đọc, những người yêu mến và quan tâm và vì Sự nghiệp phát triển ngành Dệt May.
Website: http://www.hiephoidetmay.org.vn

  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377