28/10/2011 14:57:21 PM

URL là gì? IP là gì? DNS là gì?

(Lượt xem: 13691)
URL viết tắt từ “Universal Resource Locator”. Dùng để định nghĩa một website. Ví dụ: URL của Biz.VN là http://www.biz.vn
IP là một con số được định danh cho một máy tính kết nối với Internet . Ví dụ: IP 117.78.5.168. Tên miền có thể dùng IP đó để đặt website.
DNS viết tắt của "Domain Name Server".Tức khi bạn gõ tên miền trên trình duyệt , Một tên miền sẽ được “Domain Name Server” của nó chuyển đến một địa chỉ IP và sẽ báo cho máy tính biết và tìm đến website.
tag: thiết kế web,thiet ke web
  • Mẫu giao diện web thiết kế bởi Topweb

Xem tất cả
Tư vấn khách hàng
Điện thoại để được tư vấn tốt nhất
0973668377